Giới thiệu về Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh (UTH) là trường đại học công lập với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học.

Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học – Hệ vừa làm vừa học

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Trong những năm qua, Trường là địa chỉ uy tín đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực giao thông vận tải như hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sông, đường sắt,…

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng:

– Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương

Phó Hiệu trưởng:

– Tiến sĩ Lê Văn Vang

– Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Phú

– Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tú

Thành lập Trung Tâm Đào Tạo Thường Xuyên

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 01/02/2019 về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Trường Đại Học Giao Thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đồng thời dựa trên Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại Học Giao Thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh với số quyết định là 497/QĐ-ĐHGTVT ban hành vào ngày 10/04/2019.

Tên tiếng Việt đầy đủ chính là: Trung Tâm Đào Tạo Thường Xuyên.

Tên tiếng Anh đầy đủ chính là: Permanent Training Center (PTC).

Trụ sở chính của Trung Tâm Đào Tạo Thường Xuyên là tại số 2 đường Võ Oanh, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Trung Tâm Đào Tạo Thường Xuyên có chức năng và nhiệm vụ gì?

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Giao Thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH), Trung tâm đào tạo thường xuyên được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là tuyển sinh và đào tạo bậc đại học hình thức vừa học vừa làm gồm các hệ đào tạo Đại học Vừa học vừa làm, Liên thông Đại học, Văn bằng 2 Đại học. Trung tâm đào tạo thường xuyên – Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh không ngừng phấn đấu, nỗ lực để duy trì và củng cố chất lượng đào tạo bậc đại học hình thức vừa học vừa làm theo xu thế chung của xã hội.

Tuyển sinh và đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học, với các hệ/ chương trình đào tạo cụ thể: Liên thông đại học, Văn bằng 2 đại học và Đại học hệ vừa làm vừa học 4,5 năm.
Việc đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học là một tất yếu khách quan. Đây là mô hình giáo dục phát triển đúng hướng, đã tiếp cận và hòa nhập với xu thế đổi mới của xã hội hiện nay và của nhiều nước trên thế giới. Trung tâm đào tạo thường xuyên luôn nỗ lực duy trì, bắt kịp và phát triển chất lượng đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học theo xu thế trên nói chung, và yêu cầu của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Tiếp tục kế thừa cũng như phát huy về Triết lý giáo dục bao gồm Kiến Thức – Kỹ Năng – Sáng Tạo – Hội Nhập và Giá trị cốt lõi với nội dung Đoàn Kết – Nhân Vân – Chất Lượng – Sáng Tạo – Hội Nhập.

Thông tin Văn phòng tuyển sinh – Trung tâm Đào tạo Thường xuyên: 

Địa chỉ: TT17 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 02 Võ Oanh, P 25, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Trang Fanpage: facebook.com/daotao.truongdaihocgiaothongvantaitphcm

Trang Website: giaothongvantaitphcm.edu.vn

Điện thoại tư vấn: 0833.68.68.98 (ZALO) – 0835.68.68.98