Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

  Họ và tên:

  Ngày sinh:

  Số điện thoại:

  Email:

  Địa chỉ:

  Bằng cấp hiện tại:

  Ngành đăng ký học:

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM TUYỂN SINH NĂM 2024

  Tuyển sinh Đại học ngành Cơ khí ô tô

  Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại học ngành Cơ khí ô tô các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm năm 2024 Tuyển sinh lớp Đại học ngành Cơ khí ô tô năm 2024 Thông tin tuyển sinh Đại học …

  Tuyển sinh Liên thông Đại học Cơ khí ô tô

  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Cơ khí ô tô TPHCM hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Ngành Cơ khí ô tô là gì? Thời gian học đại học cơ khí ô tô …

  Tuyển sinh Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

  Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM thông báo tuyển sinh Đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm. Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp là gì? Mở lớp Đại học ngành Xây dựng …

  Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM

  Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp là gì? Mở khóa đào tạo Liên thông …

  Tuyển sinh Đại học ngành Điện tử viễn thông

  Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại học ngành Điện tử viễn thông các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm. Mở lớp Đại học ngành Điện tử viễn thông năm 2024 Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Điện tử …

  Tuyển sinh Liên thông Đại học Điện tử viễn thông

  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh liên thông Đại học Điện tử viễn thông hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Mở khóa đào tạo Liên thông Đại học Điện tử viễn thông tại TPHCM Thông tin tuyển sinh Liên …

  LÝ DO CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

  Cơ sở vật chất hiện đại

  Đào tạo đa ngành

  Giảng viên giỏi, nhiệt huyết

  Hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp lớn

  Thực tập, thực hành thực tế

  Nhiềt hoạt động sôi nổi