Liên hệ

Để tìm hiểu thông tin tin về ngành học các thí sinh vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo thường xuyên – Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM.

PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC: