Điện tử viễn thông

Tuyển sinh Liên thông Đại học Điện tử viễn thông

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh liên thông Đại học Điện tử viễn thông hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Mở khóa đào tạo Liên thông Đại học Điện tử viễn thông tại TPHCM …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Đại học ngành Điện tử viễn thông

Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại học ngành Điện tử viễn thông các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm. Mở lớp Đại học ngành Điện tử viễn thông năm 2024 Thông tin tuyển sinh …

Chi tiết >>