Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trái ngành có học Văn bằng 2 Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM được không?

Trái ngành có học Văn bằng 2 Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM được không? Dưới đây là các thông tin về tuyển sinh và chương trình đào tạo tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM.  Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp …

Chi tiết >>

Văn bằng 2 Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM có phải thi đầu vào?

Văn bằng 2 Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM có phải thi đầu vào? Dưới đây là thông tin tuyển sinh và đào tạo tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM đến thí sinh quan tâm theo học ngành này. Ngành Xây dựng dân …

Chi tiết >>

Mức lương ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM là bao nhiêu?

Được xem là một lĩnh vực đem lại nhiều cơ hội việc làm với mức lương ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp khá cao. Dự án xây dựng, nhà ở, công nghiệp, thương mại và hạ tầng cần chuyên môn của kỹ sư. Trái ngành có học Liên …

Chi tiết >>

Thời gian đào tạo Văn bằng 2 Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM

Thí sinh tốt nghiệp đại học muốn chuyển đổi văn bằng 2 Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM thông thường sẽ mất thời gian đào tạo là bao lâu? Hồ sơ Văn bằng 2 Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM Học ngành …

Chi tiết >>

Trung cấp Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM điều kiện ra sao?

Trung cấp Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM điều kiện ra sao? Dưới đây là thông tin điều kiện học liên thông đại học tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM cần phải đáp ứng. Hồ sơ Liên thông Đại học Xây …

Chi tiết >>

Trái ngành có học Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM được không?

Trái ngành có học Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM được không? Để đăng ký học tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và …

Chi tiết >>

Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM có phải thi đầu vào?

Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM có phải thi đầu vào? Tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM thiết kế để linh hoạt đáp ứng nhu cầu học tập của học viên.  Học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp ra …

Chi tiết >>

Học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp ra làm công việc gì?

Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và Công nghiệp là vô cùng đa dạng. Để hiểu hơn học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp ra làm công việc gì mời bạn tham khảo nội dụng sau. Hình thức tuyển sinh Liên thông Đại …

Chi tiết >>

Hồ sơ Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM

Hồ sơ Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM thí sinh cần chuẩn bị giấy tờ theo quy định để đáp ứng yêu cầu xét tuyển tại Trường. Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp …

Chi tiết >>

Hình thức tuyển sinh Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM

Hình thức tuyển sinh Liên thông Đại học Xây dựng dân dụng và Công nghiệp TPHCM tại Trường được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học viên. Không đòi hỏi kỳ thi đánh giá, thay vào đó, tiêu chí xét tuyển là bằng cấp để đảm …

Chi tiết >>