Công nghệ thông tin

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Công nghệ thông tin

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Công nghệ thông tin hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Ngành Công nghệ thông tin là gì? Tuyển sinh Đại học ngành Công …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Liên thông Đại học Công nghệ thông tin

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh liên thông Đại học Công nghệ thông tin hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Ngành Công nghệ thông tin là gì? Thời gian học đại học công nghệ …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Đại học ngành Công nghệ thông tin

Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại học ngành Công nghệ thông tin các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm Tuyển sinh lớp Đại học ngành Công nghệ thông tin năm 2024 Thông tin tuyển …

Chi tiết >>