Ngành Công nghệ thông tin là gì?

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngành Công nghệ thông tin đào tạo những gì ?

Có thể hiểu đơn giản về ngành Công nghệ thông tin là ngành sử dụng máy vi tính cũng như phần mềm để xử lý, lưu trữ, bảo về, thu, truyền các thông tin. Những người công tác trong lĩnh vực này thường được gọi là IT (Information Technology). Mục đích là giúp củng cố và phát triển khả năng tạo mới, củng cố và sửa chữa cũng như sử dụng hệ thống các thiết bị vi tính gồm phần cứng, phầm mềm để cung cấp giải pháp xử lý thông tin theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM sẽ được trang bị các kiến thức và khả năng tự nghiên cứu chuyên sâu về Công nghệ phần mềm, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính, an toàn thông tin mạng, khoa học máy tính,…Người học có thể nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông,…

Ngành Công nghệ thông tin có cơ hội việc làm lớn

Cơ hội việc làm ngành Công nghệ thông tin

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể phụ trách các công việc sau:

1/ Kỹ sư thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực dữ liệu không gian-thời gian (địa lý, tài nguyên, môi trường, viễn thám. . .). Tập trung vào những ứng dụng về GIS trên thiết bị di động và trao đổi dữ liệu với máy chủ.

Các công ty điển hình: Esri, ArcGIS, FPT, TMA và các công ty phần mềm chuyên dụng khác. . .

2/ Kỹ sư vận hành, quản lý, giám sát; phân tích và phát triển các ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp.

Các đơn vị: Ngân hàng, Bưu điện, Siêu thị . . .

3/ Kỹ sư chuyên khai thác dữ liệu và thông tin ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng, nâng cao hiệu suất kinh doanh và ra quyết định.

Các đơn vị: tập đoàn kinh doanh, sản xuất lớn như Samsung, IBM, CoopMart, Thế giới di động . . .

4/ Kỹ sư xây dựng, phát triển các ứng dụng về lãnh vực truyền thông xã hội và công nghệ Web, một trong những lĩnh vực nóng của CNTT.

Các đơn vị chuyên phát triển phần mềm: Microsoft, Google, CMC, các công ty phần mềm khác.

Check Also

Tuyển sinh Đại học ngành Công nghệ thông tin

Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại …