Xây dựng cầu đường

Các môn học ngành Xây dựng Cầu đường bậc Đại học

Thông tin đến các thí sinh các môn học ngành Xây dựng cầu đường bậc đại học theo khung chương trình của trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM. Tuyển sinh Đại học ngành Xây dựng Cầu đường Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Xây dựng cầu đường …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Xây dựng cầu đường

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Xây dựng Cầu đường hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Tuyển sinh Đại học ngành Xây dựng Cầu đường Mở khóa đào tạo …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Liên thông Đại học Xây dựng Cầu đường

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh liên thông Đại học Xây dựng Cầu đường hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Mở khóa đào tạo Liên thông Đại học Xây dựng Cầu đường TPHCM Thông …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Đại học ngành Xây dựng Cầu đường

Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại học ngành Xây dựng Cầu đường các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm. Mở lớp Đại học ngành Xây dựng Cầu đường năm 2024 Thông tin tuyển sinh …

Chi tiết >>