Thông báo

Hồ sơ đăng ký xét tuyển Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM các hệ đào tạo gồm vừa học vừa làm, liên thông và văn bằng 2. Thông báo tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2 Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM I. Hồ …

Chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh Liên thông, Văn bằng 2 Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH Hotline: 0833.68.68.98 – Website: giaothongvantaitphcm.edu.vn ———o0o——— THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2, VỪA HỌC VỪA LÀM   I. Ngành tổ chức tuyển sinh: Điện công nghiệp. Xây dựng …

Chi tiết >>

Thành lập Trung tâm đào tạo thường xuyên – Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo thành lập Trung tâm đào tạo thường xuyên trực thuộc trường. Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 01/02/2019 của Bộ Trưởng Giao Thông Vận tải về phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ …

Chi tiết >>