Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mức lương ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM là bao nhiêu?

Mức lương ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM là bao nhiêu? Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM chia sẻ thông tin tham khảo về mức lương ngành học này, một trong những điều nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Trái ngành có …

Chi tiết >>

Trái ngành có học Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM được không?

Trái ngành có học Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM được không? Dưới đây là các thông tin về tuyển sinh và chương trình đào tạo tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM.  Hồ sơ Văn bằng 2 Quản trị Logistics …

Chi tiết >>

Trái ngành có học Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM được không?

Những thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trái ngành có thể liên thông Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM được hay không, nếu được thì học trong bao lâu? Hồ sơ Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức …

Chi tiết >>

Trường đào tạo Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM đào tạo Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Học ngành …

Chi tiết >>

Trung cấp Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM điều kiện ra sao?

Trung cấp Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM điều kiện ra sao? Dưới đây là thông tin tuyển sinh và đào tạo tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM đến thí sinh quan tâm theo học ngành này. Thời gian đào tạo …

Chi tiết >>

Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM có phải thi đầu vào?

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập của mỗi sinh viên. Vậy, văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM có phải thi đầu vào? Học ngành Quản trị Logistics và vận …

Chi tiết >>

Thời gian đào tạo Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Thông báo thời gian đào tạo Thời gian đào tạo Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM và cách thức đăng ký học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM. Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức là gì? …

Chi tiết >>

Hồ sơ Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Để đáp ứng các yêu cầu xét tuyển tại Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM cho chương trình, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ Văn bằng 2 Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM theo quy định của Trường. Ngành Quản trị Logistics và …

Chi tiết >>

Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM có phải thi đầu vào?

Tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM học Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM có phải thi đầu vào không, chương trình học ra sao? Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức Thời …

Chi tiết >>

Hình thức tuyển sinh Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Thông tin đến các thí sinh về hình thức tuyển sinh Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM. Hồ sơ Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM Thời gian đào tạo …

Chi tiết >>