Quản lý dự án xây dựng

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Quản lý dự án xây dựng

Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Quản lý dự án xây dựng hình thức xét tuyển miễn thi đầu vào, học ngoài giờ hành chính. Tuyển sinh Đại học ngành Quản lý dự án xây dựng Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Liên thông Quản lý dự án xây dựng

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh liên thông Đại học Quản lý dự án xây dựng hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Tuyển sinh Liên thông Đại học Xây dựng Cầu đường Tuyển sinh …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Đại học ngành Quản lý dự án xây dựng

Năm 2023, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại học ngành Quản lý dự án xây dựng các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm. Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp là gì? Ngành Điện công …

Chi tiết >>