Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

Hình thức tuyển sinh Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Thông tin đến các thí sinh về hình thức tuyển sinh Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM. Hồ sơ Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM Thời gian đào tạo …

Chi tiết >>

Hồ sơ Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Để đáp ứng các yêu cầu xét tuyển tại Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM cho chương trình, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM  theo quy định của Trường. Thời gian đào tạo Liên thông …

Chi tiết >>

Thời gian đào tạo Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Thông báo thời gian đào tạo Liên thông Quản trị Logistics và Vận tải Đa phương thức TPHCM và thông tin tuyển sinh quy định tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức là gì? Tuyển sinh văn bằng …

Chi tiết >>

Trường đào tạo Liên thông Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức TPHCM

Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh liên thông Đại học Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức, không cần thi. Thời gian học linh động, phù hợp từng học viên. Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức là gì? Tuyển sinh văn …

Chi tiết >>

Học ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức ra làm công việc gì?

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin học ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức ra làm gì? và cũng như những cơ hội mà lĩnh vực học này mang lại. Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức là gì? Tuyển sinh …

Chi tiết >>

Thời gian học Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức là bao lâu?

Với tiềm năng của mình ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ. Bài viết sau sẽ giải đáp nội dung về thời gian đào tạo Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa …

Chi tiết >>

Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức là gì?

Bài viết sau sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức cũng như cơ hội việc làm sau khi bạn hoàn thành và tốt nghiệp chương trình đại học tại UTH. Thời gian học Đại học Quản trị Logistics …

Chi tiết >>

Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM (UTH) tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Ngành Quản trị Logistics và vận tải …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Liên thông Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM tuyển sinh liên thông Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức hình thức xét tuyển miễn thi, thời gian đào tạo linh động phù hợp cho từng học viên. Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương …

Chi tiết >>

Tuyển sinh Đại học Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

Năm 2024, Trường Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM tiếp tục tuyển sinh Đại học ngành Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức các hệ đào tạo văn bằng 2, liên thông và vừa học vừa làm. Ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức …

Chi tiết >>